Geocultural data Lund Odefinierad

Flatmarksgrav (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Flatmarksgravar, undersökta och borttagna. Datering till äldre romersk järnålder.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Lund

Fyndplats (141)

Fyndplats för flintskärvor och flintknutor. Vid revideringsinventeringen noterades inga ytterligare fynd. – – Till RAä dnr 3.4.2-1632-2015: Vid en arkeologisk […]

Geocultural data Lund

Bytomt/gårdstomt (131)

Bebyggelselämning, 110×70 m (NÖ-SV), bestående av en nu nästanhelt förbuskad gårdstomt. På platsen har Källbymölla gård legat.

Geocultural data Lund

Observatoriebyggnad

Observatoriebyggnaden uppfördes 1865-67 efter ritningar av byggmästaren P. C. Sörensen. Professorn i astronomi Axel Möller hade ansvaret för planlösningarna tillsammans […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar