Geocultural data Vänersborgs kommun

Dragning för engelska sjukan

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Då barna hadd rise då bruke dem dra de...

Information om platsen

Mer info
Vänersborgs kommun
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Institutet för språk och folkminnen

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar