Geocultural data Råcksta Stockholms kommun

Bostadshus (12)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kerem89
Scout (0)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar