Beskrivning

Boda är en småort i Värmdö kommun. Bebyggelsen strax söder om denna ort avgränsades 1995 till en egen småort namnsatt till Boda (södra delen) som uppgick i denna gemensamma 2010.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (1816)
133
Nuvarande väktare
Jensa
Upptäckare (1816)
51
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Boda

Gravfält (91)

Gravfält, 60×20 (V 40cg N-Ö 40cg S) bestående av 23 fornlämningar.Dessa utgörs av 21 runda stensättningar, 2 identifierade, men nuej […]

Geocultural data Boda

Byggnad annan (8)

1) Husgrund, sentida 12 x 4 m (NV-SÖ) av lagda 0,3-1,2 m st stenaroch med betongfyllning i SV-hörnet. Ca 10 […]

Geocultural data Boda

MS Sunnan 06

M/S Sunnan near the island Puttisholmen in Stockholm archipelago a beautiful evening in the beginning of September. Wikimedia Commons Community

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar