Geocultural data Långav Torsby kommun

Bergväsen (84)

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

En gammal käring tala om att hon och fl...

Information om platsen

Långav
Torsby kommun

Fler platser i närheten

Geocultural data Långav

Bergväsen (12)

Vid Djuberget bodde det folk ,å i berge…

Geocultural data Långav

Läkekonst (34)

Mor hade fått som blåa fläckar i ansi…

Geocultural data Långav

Svartkonst (46)

Här var en präst som hette Svartengren…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Institutet för språk och folkminnen

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar