Geocultural data Stora Torsjö Hässleholms kommun

Bålabacken, Plats med tradition

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Plats med namn. Enligt uppgift av Sture Nilsson, 84 år, St. Torsjö m.fl. kallas höjden för "Bålabacken". Namnet skall även vara utmärkt på karta från år 1823, enligt inv. år 1971. Troligen har härfunnits ett offerkast (kallas för bål av ortsbefolkningen) i äldretider, möjligen också platsen för en vårdkase.Vid inv. år 1994 påträffades inga sådana lämningar eller rester därav. Enligt Nilsson fanns här förr ett stort flyttblock, ca 6x5 mst och 3 m h, kallat "Rönnehallen". Detta sprängdes dock i sambandmed jordförbättring år 1934.Backen har varit odlad på 1880-talet och början av 1900-talet. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. P Lovén: "Om Göinge...år 1745", s.34 (VGHS 1961). Markant höjdområde. Moränmark. Skogsmark (lövskog). Småkonungen Thor, vilken grundlade kyrkan i V Torup, blev dräpt av kungen i Stoby. Thors undersåtar skall då ha hämnats detta illdåd genom att i sin tur döda Stobykungen. Minnet av dessa dråp bevaras av högar uppstaplade av stenar och trädstammar, vilka kallas "B Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar