Geocultural data Visby

KAJSERPORTSFÖRRÅDET I VISBY (FD TYGSTATIONENS TYGHUS)

Kajserportsförrådet är en lång förrådsbyggnad under sadeltak med goticerande fönsteröppningar. Byggnaden uppfördes mellan åren 1833 och 1836. Fram till 1928 […]

Geocultural data Visby

Ben (människa) av ben obränt (2)

Osteologiskt analyserat av Petra Molnar. Påse nr 12654:13. P1 max dx uttagen för DNA 11/12 -05.

Geocultural data Visby

Boplatsområde (10)

Boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 75X75m (N-S). Framkom vid en arkeologisk förundersökning av RAGU. Inom angivet område undersöktes 6 härdar, […]

Geocultural data Visby

Fem fingrar på Sanct Mariæ kyrkovägg

I Wisby dog engång en mycket ond och dj…

Geocultural data Visby

Hår-kammen

I en lek-stuga på landet dansade engån…

Geocultural data Visby

Stain-gait, Vild-ra, Ra-gait

Ett slags rå eller trollharar, som vill…

Geocultural data Visby

Nasume-Cisslä i Tofta

Vid Nasume i Tofta var en beryktad Trull…

Geocultural data Visby

»De Små» i ärt-åkern

En Bonde hade en åker, i hvilken han br…

Geocultural data Visby

Jättens Namn

En from jungfru önskade att få en kyrk…

Geocultural data Visby

Thor på Östergarnsholm

En bonde vid Grogarns i Östergarn, som …

Geocultural data Visby

Gallte-räum i Gröttlingbo

Detta är en utmark vid Katlunds Ny-gär…

Geocultural data Visby

En svart man i sjön

Då fartyget seglade, såg ror-mannen om…

Geocultural data Visby

Barnet på bok-sprötet

På en slup, som »sen-hösta» upp emot…

Geocultural data Visby

Gubben Ekholtz på »Tjocket»

Låistä-»haid» är Gotlands kanske b?…

Geocultural data Visby

Gamle och Nye Skepps-Gubben

Då engång ett fartyg eller s.k. »ny-b…

Geocultural data Visby

Nissen, mjölnare

Nissen arbetade i en gård mycket flitig…

Geocultural data Visby

Skepparen och Haffruen

En skeppare seglade engång i vilda hafv…

Geocultural data Visby

Bonden, som fiskade (2)

En Bonde på När var engång ute och fi…