Geocultural data Vinslöv

Stensättning (279)

Stensättning, rund, 15 m diam och 0.25 m h. Övermossad medbegynnande torvväxt med i ytan talrika stenar, 0.3-0.6 m st. […]

Geocultural data Vinslöv

Gränsmärke (32)

Gränsmarkering, (?), uppgift om, enligt tidigare inventering.

Geocultural data Vinslöv

Gränsmärke (31)

Rågångssten. Stenblock, 5×3 m (NÖ-SV) st och 0.5-1.5 m h.Blockets SV del påminner om ett huvud sett i profil, resten […]

Geocultural data Vinslöv

Vägmärke (130)

Väghållningssten, 0.7 m h, 0.35 m br och 0.1 m tj. Stenen står nulutad mot en stor lönn och på […]

Geocultural data Vinslöv

Bytomt/gårdstomt (161)

Gårdstomt, ca 60×60 m st. Ljungamölla gamla gårdstomt enligt1720-21 års karta över Vinslövs bys ägor. Tomten bebyggd 1992.Äldsta skriftliga belägg […]

Geocultural data Vinslöv

Fyndplats (175)

Fyndplats. I bäcken/diket vid Åraslövs gård fann Bengt Johnsson,Åraslöv 8:4, och en kamrat för ca 30 år sedan en ca […]

Geocultural data Vinslöv

Bytomt/gårdstomt (160)

Bytomt, ca 630×100-220 m (NNÖ-SSV). Åraslövs gamla bytomt enligt1705 års karta över Åraslöv bys ägor. Tomten delvis bebyggd1992.Äldsta skriftliga belägg […]

Geocultural data Vinslöv

Fyndplats (174)

Lösfynd, bestående av 1 spetsnackig svart bergartsyxa,prickhuggen, 17.3 cm l, 1 cm br vid nacken och 4.5 cm br videggen […]

Geocultural data Vinslöv

Fyndplats (168)

Fyndplats för holkyxa. Holkyxa av brons med ögla och vulst.Montelius per. V.