Geocultural data Vilhelmstorp

Willands rör, Gränsmärke

Gränsmärke, bestående av 1 femstenarör.I mitten är stenmur med tre olika stenmurar som strålar samman i T-form. Stenmuren är här […]