Geocultural data Våxtorp

Bro (3)

Stenvalvsbro, ca 50 m l (NÖ-SV), 6 m br och 2,5 m h av tuktade gråstenar. I NÖ delen är […]