Geocultural data Västra Torup

Grav markerad av sten/block (6)

Rest sten, granit, 0,95 m h, 0,68 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Stenen lutar kraftigt åt NÖ. Ställvis […]