Geocultural data Västberga

Stensättning (166)

1981: Borttagen, hus på platsen. Sannolikt var det en fornlämning!Enligt SGU ”ättehög, något urgrävd”. KIAF 1975: ej återfunnen.Lagerlokal på platsen. […]