Geocultural data Varvsvägen

Gravvård

Liljesten, ursprungligt läge. Se Uddevalla, Raä nr 302.

Geocultural data Varvsvägen

Pilspets

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Varvsvägen

Kloster

Ruin efter kloster, i form av en över berg välvd ruinkulle, 165×120 m (NÖ-SV). I ruinkullen kan i N delen […]

Geocultural data Varvsvägen

Spik

Objekt/föremål Odaterad