Geocultural data Torpet

Boplats (54)

Stenåldersboplats med en obestämbar begränsning, men med enungefärlig utsträckning av ca 130x 20 m (SÖ-NV). Topografiskbegränsning är sjö i S […]