Geocultural data Tormestorp

Grav markerad av sten/block (11)

Rest sten, sentida, granit, 1.6 m h, 1.5 m br (NV-SÖ) och 0.5 mtj. Stenen har en 0.25 m l […]

Geocultural data Tormestorp

Stensättning (137)

Stensättning?, högliknande, 7 m i diam och 0.6 m h. I ytanenstaka 0.2 m st stenar. Avplanat krön. Trädgårdsparti? Ejomöjlig.

Geocultural data Tormestorp

Boplats (106)

Boplats utan synlig anläggning, ca 600×200-300 m (Ö-V). Ställvistalrika ytfynd samt undersökningar. Fynd: flintföremål samthärdar. Datering: mesolitikum och mellanneolitikum.