Geocultural data Storegård

Fyndplats (26)

Lösfynd, uppgift om. Enligt ägaren till gården hittades i hansbarndom ett par flintyxor och en del andra flintsaker vidåkerbruk (1930-talet). […]