Geocultural data Stora Älgarås

Vägmärke (30)

Milstolpe av kalksten, 1,35 m h. 0,45 m br. och 0,14 m tj. medavrundat bräm. Inskriften mot N: Carls krönta […]