Geocultural data Stockholms kommun

LO-borgen

LO-borgen, eller ursprungligen Carlbergska huset, är en framträdande byggnad uppförd 1899 på Barnhusgatan 18 vid Norra Bantorget i Stockholm, efter […]

Geocultural data Stockholms kommun

Bank

07, Källare Sadeltak Kontorshus från 1970-talets slut som är uppbyggd av tre kontorshus i nordväst-sydostlig riktning och två skärmar som […]

Geocultural data Stockholms kommun

Expeditionshuset 2012e

Expeditionshuset (Norra stationshuset) i Stockholm, byggt 1893. Arkitekt Folke Zettervall. Fönster och friser. Wikimedia Commons Community

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (50)

Vind – Inredd, Källare Sadeltak Kontorshus från 1980-talets mitt med en byggnadsvolym som trappar av längs Lästmakargatans lutning. BOTTENVÅNING/SOUTERRÄNGVÅNING- sockel […]

Geocultural data Stockholms kommun

Kista

Mot S. E4 nedtill i bild. Till vänster Kymlingelänken (väg 279). Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Stockholms kommun

GAMLA POSTHUSET VID NYGATAN (POSTMUSEUM)

Kungl. Postens huvudkontor uppfördes 1821-1853 efter ritningar av arkitekten Fredrik Blom (1781-1853). Byggnadsstommen i huvudbyggnaden mot Lilla Nygatan utgörs dock […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stockholms innerstad (3)

Radiohuset, Sveriges Television och Garnisonen. I bakgrunden Östermalm och Gärdet Swedish National Heritage Board

Geocultural data Stockholms kommun

GUSTAF ADOLFSKYRKAn

Gustaf Adolfskyrkan uppfördes som garnisonskyrka för Svea livgarde under åren 189092. Kyrkan är uppkallad efter Gustaf II Adolf, Sveriges krigarkonung […]

Geocultural data Stockholms kommun

Jan Erss

Jan Erss (även stavat Jan Ers), eller Pärlstickarkvarnen, var en väderkvarn vid nuvarande Rehnsgatan i Vasastan Stockholm, mellan kvarteren Roslagen […]

Geocultural data Stockholms kommun

Gravkor (3)

I väster, mot Katarina Västra Kyrkogata, avgränsas kyrkogården av en gravkorslänga, uppförd med början 1711 och in på 1800-talet. Den […]

Geocultural data Stockholms kommun

Flerbostadshus (59)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Sturen större 11

Sturen större 11 är en kulturhistoriskt värdefull fastighet i hörnet Kapellgränd 16 / Östgötagatan 23 på Södermalm i Stockholm. Husen […]

Geocultural data Stockholms kommun

Flerbostadshus (58)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Katarinastationen

Katarinastationen var en omformarstation för Stockholms elektricitetsverk. Stationen låg på Södermalm i Stockholm och byggdes åren 1902-1905 efter ritningar av […]