Geocultural data Stoby

Hällristning (28)

Skålgropsförekomst i block, 1.5 m i diam och 0.5 m h, beståendeav 1 skålgrop, oval, 9×6 cm (Ö-V) och 1.5 […]

Geocultural data Stoby

Hällristning (27)

Skålgropsförekomst i block, 4.3×4.0×1.5 m, bestående av 14skålgropar, 4-6 cm i diam och 0.5-1 cm dj. OBS. Fritexterna är inte […]

Geocultural data Stoby

Röse (2)

Röse, 7 m i diam och 0.6 m h, bestående av 0.1-0.3 m st stenar.Mittgrop, 1.5 m i diam och […]

Geocultural data Stoby

Område med fossil åkermark (4)

Fossil åkermark, ca 220×120 m (NÖ-SV), bestående av ett 60-talröjningsrösen. Dessa är 2-6 m i diam och 0.2-0.5 m h. […]