Geocultural data Spännefalla

Vägmärke (39)

Väghållningssten, granit, 0,8 m h. 0,45 m br. vid basen och 0,25 mtj. Inskription mot NV: AREBOLETS VÄG. Beskrivningen är […]