Geocultural data Söråker

Fyndplats (89)

Fyndplats: i åkermark pilspets. Hittades av Henning Högberg 1982då han grävde ; efter mask. Brun-hälleflinta. 59 mm lång, 17 mmbred […]