Geocultural data Sönnarslöv

Åstorp Kvidinge 170:1 – hus nr 3

En klockstapel från 1953 står i sydöstra hörnet av kyrkogården. Klockstapeln är fyrsidig med väggar lutande inåt. Väggarna är klädda […]

Geocultural data Sönnarslöv

Västra Sönnarslövs kapell

Kapellet ligger på den kyrkogård där Västra Sönnarslövs medeltida kyrka låg. Den hade enligt romanskt mönster långhus, kor och absid. […]