Geocultural data Smedjehus

Fornlämningsliknande lämning (5)

Högliknade lämning, rund, 8 m diam och 1.1 m h. Övertorvad. Välvdyta. Lägre i Ö-ÖSÖ. Talrika röjningsstenar längs lämningensnedre del.Bevuxen […]