Geocultural data Skåneleden

Småindustriområde Andrarum 110:1

Andrarum 110:1. Industrilämning. Inom området finns ruiner efter pannhus, slagghögar med bränd alunskiffer, varphögar med obehandlad skiffer samt gruvhål. Inom […]