Geocultural data Sävtorp

Brott/täkt (2)

Stenbrott, ca 15×10 m (NNV-SSÖ), i en bergsknalle. Den ÖNÖ sidanav bergsknallen är lodrätt, 1.2 m h, med borrhål. Ett […]

Geocultural data Sävtorp

Kemisk industri (5)

Tjärbränningsugn, 1.5 m diam och 0.8 m h, ingrävd i en slänt.Kallmurad av i regel 0.2-0.6 m st stenar. 0.5 […]

Geocultural data Sävtorp

Lägenhetsbebyggelse (16)

Torplämning, sentida, bestående av 1 husgrund med spismursröse. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se […]

Geocultural data Sävtorp

Lägenhetsbebyggelse (15)

Torplämning, sentida, bestående av 1 husgrund med ettspismursröse. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se […]