Geocultural data Säthälla

Gravfält (30)

Enligt Rannskningar 1667 och 1690 Rogberga m.fl. ska här i gärdetha legat några högar samt några resta stenar.Borttagna troligen i […]