Geocultural data Sandåkra

Fornlämningsliknande bildning (23)

Gravgrupp? Inom en yta av ca 25×50 m (N-S) finns ett 15-talklumpstenar på det för övrigt helt stenröjda avsatskrönet. Resterav […]

Geocultural data Sandåkra

Område med fossil åkermark (22)

Fossil åkermark, ca 200×25-70 m (Ö-V), bestående av 12bandformiga åkerytor, 25-70 m l (N-S) och 6.25 m br (11 st […]

Geocultural data Sandåkra

Fyndplats (115)

Lösfynd, bestående av 1 tjocknackig flintyxa med hålegg, grå,10×2.5-5×2 cm. Sannolikt från åkern 350-500 m ÖSÖ om gården,beväxt vid besiktningstillfället […]