Geocultural data Salen

Fossil åker (30)

1) Område med röjningsrösen, 120 x 90 m (NÖ-SV) enligt markeringpå registerkartan. Beskrivning saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan […]