Geocultural data Rosentorp

Hällristning (56)

Skålgropsförekomst i block, 6.3×5.2×3.4 m, bestående av 3skålgropar, 4-5 cm i diam och 0.5-1 cm dj, belägna på blocketstopp.

Geocultural data Rosentorp

Begravningsplats (7)

Pestkyrkogård, ca 50×50 m (NNÖ-SSV). Framträder idag som enterrassavsats i åkersluttning. Området var tidigare samfällt, menombildades till privatmark 1959.