Geocultural data Råbockamöllan

Övrigt (25)

Ny beskrivning: Utgår. På platsen ligger några enstaka sentida röjningsrösen i anslutning till sentida åkrar. Äldre beskrivning: Röjningsröseområde, uppgift om, […]