Geocultural data Östra Granhammar

Hägnad (33)

Stensträng (?) (NÖ.SV) ca 40 m l , 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m h.Bestående av 0,4-0,8 m st stenar, […]

Geocultural data Östra Granhammar

Hägnad (32)

Stensträng (?) (NÖ.SV) ca 40 m l , 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m h.Bestående av 0,4-0,8 m st stenar, […]

Geocultural data Östra Granhammar

Grav markerad av sten/block (12)

Rest sten, gråsten, 0.9 m h, 1.05 m br vid basen, 0.7 m br vidtoppen (NNÖ-SSV) samt 0.35 m tj. […]