Geocultural data Öja

Område med skogsbrukslämningar (7)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25×20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten och grunden till 1 kolarkoja. Kolbottnen är rund, 12 […]

Geocultural data Öja

Vägmärke (133)

Milstolpe, gjutjärn, 0,55 m h, 0,23 m br (Ö-V) och 3 cm tj. På den N sidan står i högrelief: […]

Geocultural data Öja

Kolningsanläggning (33)

Kolbotten, rund, 12 m diam och intill 0.2 m h. Ställvis omgiven av gropar/ränna, ca 1 m br och 0.3 […]

Geocultural data Öja

Stensättning (290)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Öja

Fossil åker (96)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.