Geocultural data Norra Djurgården

KRÄFTRIKET (FD VETERINÄRHÖGSKOLAN)

I slutet av 1700-talet förvärvades området av köksmästaren Schmidt vars värdshus blev berömt för sina kräftor. Värdshusrörelsen bedrevs till 1800-talets […]

Geocultural data Norra Djurgården

Affär och butik (147)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Flerbostadshus (115)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Flerbostadshus (114)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Flerbostadshus (102)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Flerbostadshus (101)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Flerbostadshus (100)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Affär och butik (119)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅRS KÅRHUS

Stockholm fick sitt första universitet på 1960-talet, men dess etablering som kunskapsstad skedde redan under 1800-talet. Kårhuset som en del […]

Geocultural data Norra Djurgården

Flerbostadshus (99)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Flerbostadshus (98)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Norra Djurgården

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (139)

Östra station För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd […]