Geocultural data Nätra distrikt

Fyndplats (131)

Fyndplats för stenredskap. På den med x) på fotokonceptkartanangivna platsen skall enligt uppgift av Harry Hållberg (ca 70år), Utbysundet, denne […]

Geocultural data Nätra distrikt

Fyndplats (48)

Fyndplats för stenredskap. På den med x) på fotokonceptkartanangivna platsen skall enligt uppgift av Harry Hållberg (ca 70år), Utbysundet, denne […]