Geocultural data Näs

Fornlämningsliknande lämning (49)

Högliknande bildning, ca 20 m i diam och 2 m h. Grustäkt imellersta delen mot kanten i N, ca 10×6 […]