Geocultural data Myre

Boplats (96)

Boplatslämning, okänd utbredning. Inom ett ca 16×5 m stort område påträffades vid matjordsavbaning, 9 st stolphål och rester efter 1 […]