Geocultural data Mosås

Fornlämningsliknande lämning (48)

Stensättningsliknande lämning, högliknande, ca 5 m i diam och ca0.3 m hög. Bevuxen med en tall.I området har bedrivits ytlig […]

Geocultural data Mosås

Fornlämningsliknande lämning (47)

Stensättningsliknande lämning, högliknande, ca 5 m i diam och ca0.3 m hög. Bevuxen med en tall.I området har bedrivits ytlig […]