Geocultural data Marklanda

Hägnad (62)

Låglänt, svagt S-sluttande, blockig moränmark. Skogsmark (gran).Vall, ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och 0.4-0.6 m h, bestående […]

Geocultural data Marklanda

Röse (61)

1/Stensättning?, rund, 8-9 m i diam och idag 0.1-0.2 m h. Övertorvad, kraftig örtvegetation – kan tyda påganska nytt markingrepp. […]

Geocultural data Marklanda

Röse (60)

Röse, 17 m i diam och 0.8 m h, bestående av 0.2-0.35 m st stenar- till viss del övertorvade. Belamradmed […]