Geocultural data Långaröd

Kvarn (23)

Kvarnlämning. Inom ett ca 280×40 m (SV-NÖ) st område ärÖvremöllas kvarn enligt ägomätningskarta från år 1700. På platsenfinns idag flera […]