Geocultural data Kyrkbacken

Träskulptur, krucifix (2)

* måttet avser Kristusbilden, korsets höjd är 2650 mm