Geocultural data Kvistalånga

Stensättning (21)

Stensättning, rund, 9 m i diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.3-0.5 mst stenar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. […]