Geocultural data Kvarnsved

Bytomt/gårdstomt (79)

Gårdstomt, ca 65×55 m (Ö-V), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]