Geocultural data Järseke

Grav markerad av sten/block (3)

Rest sten, gråsten, 1,5 m h, 0,95 m br (N-S) och 0,55 m tj. Oregelbundet rektangulärt tvärsnitt. Lutar mot SV. […]

Geocultural data Järseke

Grav markerad av sten/block (2)

Rest sten, 2 m h, 1.3 m br och 0.7 m tj vid basen, 0.4 m tj vidtoppen.Börje Löfstrand, Önnestads […]