Geocultural data Ignaberga

Stenkrets/stenrad (8)

Domarring, ca 8 m diam, ursprungligen sannolikt bestående av 10klumpstenar, varav två är borttagna. Stenarna är överodlade såatt enbart en […]

Geocultural data Ignaberga

Boplats (145)

Boplats (?). Inom ett 210×20-70 m (N-S) st område finns tämligensparsamt med slagen flinta. Möjligen fortsätter boplatsen åt NÖ,där växer […]

Geocultural data Ignaberga

Stensättning (282)

Stensättning, rund, 13 m diam och 0.6 m h med svagt välvdöverdel. Fyllning av 0.25-0.55 m st stenar. Delvis smågropig […]

Geocultural data Ignaberga

Fossil åker (84)

Ny beskrivning: Fossil åker, ca 320×150-180 m (ÖSÖ-VNV), bestående av ett röjningsröseområde med uppskattningsvis ca 150 röjningsrösen. De är vanligen […]