Geocultural data Hultatorpet

Lägenhetsbebyggelse (104)

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 7×5 m (Ö-S). I området finns röjningsrösen och små åkerterrasseringar.