Geocultural data Hässleholm

HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Tingshuset är en tvåvåningsbyggnad med inredd vind, uppförd i kryssförbandsmurat rött tegel under […]

Geocultural data Hässleholm

VÄSTRA GÖINGE HÄRADS FORNA TINGSHUS

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Västra Göinge härads forna tingshus är en timmerbyggnad uppförd i en våning som […]

Geocultural data Hässleholm

Lundberg, Bengt A (22)

Hotell Statt Hässleholm. Återfotografering av bild nr DB0533 från 1943.