Geocultural data Gribbylund

Minnesmärke (52)

Ristning i berghäll: ”ETT //TREVLIGT //MINNE // 1914 // LSt(?) . PLUTON // 4: do KOMP. // L.” Vid Gribbylunds […]