Geocultural data Fyrplatsen

FYRMÄSTARBOSTAD (2)

Huset, uppfört 1858-59 är den f d fyrmästarbostaden, ritat av Gustav von Heidenstam. En öppen veranda är tillbyggd på 1880-talet. […]

Geocultural data Fyrplatsen

FYRVAKTARBOSTAD (4)

Bostadshuset är ursprungligen uppfört som fyrvaktarbostad KÄLLA: von Reis, Johan, Gotska Sandöns bebyggelse, Riksantikvarieämbetet, Risbergs tryckeri. Uddevalla. 1986. ISBN 91-7192-659-3 […]

Geocultural data Fyrplatsen

Militär anläggning övrig (2)

Rysk kanon av gjutjärn, 3,4 m l. Inskriptioner i form av tillver kningsnummer, ryska bokstäver och årtalet 1858. Kanonen har […]

Geocultural data Fyrplatsen

Stensättning (18)

Stensättning, rund, 9,5 m i diam. Undersöktes av Hallström 1925. Möjligen finns rester kvar av stensättningen, men är dolda under […]

Geocultural data Fyrplatsen

FYRVAKTARBOSTAD (3)

Bostadshuset är ursprungligen uppfört som fyrvaktarbostad KÄLLA: von Reis, Johan, Gotska Sandöns bebyggelse, Riksantikvarieämbetet, Risbergs tryckeri. Uddevalla. 1986. ISBN 91-7192-659-3 […]

Geocultural data Fyrplatsen

FYRVAKTARBOSTAD (2)

Före detta fyrvaktarbostad, uppfört 1867. Ritningen är signerad A T Gellerstedt. Ursprungligen innehöll huset bostad för en fyrvaktare samt två […]

Geocultural data Fyrplatsen

Militär anläggning övrig

Rysk kanon av gjutjärn, 3,4 m l. Inskriptioner i form av tillver kningsnummer, ryska bokstäver och årtalet 1858. Kanonen har […]

Geocultural data Fyrplatsen

FYRVAKTARBOSTAD

Ursprungligen uppförd som fyrvaktarbostad 1858-59. Ritningen är signerad Gustav von Heidenstam. Den visar en ren parstuga, utan utbyggd förstuga. 1884 […]

Geocultural data Fyrplatsen

FYRMÄSTARBOSTAD

Huset, uppfört 1858-59 är den f d fyrmästarbostaden, ritat av Gustav von Heidenstam. En öppen veranda är tillbyggd på 1880-talet. […]

Geocultural data Fyrplatsen

Skolbyggnad (10)

Skolhuset byggdes 1939 och fyllde sin funktion som sådant till 1962. I den f d skolsalen finns idag ett Naturum […]