Geocultural data Ebbarp

Hägnad (53)

Stenmur, ca 60 m l (NNV-SSÖ), 0,3-0,8 m br och 0,2-0,5 m h. Delvis raserad. Enkelmur. Ansluter i SSÖ till […]

Geocultural data Ebbarp

Hägnadssystem (18)

Hägnadssystem, med 4 murar med en sammanlagd längd av ca 430 m, 0,5-1,8 m br och 0,5-1,5 m h. Murarna […]

Geocultural data Ebbarp

Fossil åker (88)

Ny beskrivning: Fossil åker, ca 350×50-250 m (NÖ-SV), bestående av ett röjningsröseområde med ca 150 röjningsrösen. De är vanligen runda, […]