Geocultural data Bokeholm

Fornlämningsliknande lämning (7)

Fångstgropsliknande lämning, 4 m i diam och 1 m dj. Antydan tillvall finns i den N kanten. Gropen är fylld […]